VOLG LIDA OOK OP:
Logo facebook Logo Instagram Logo Twitter

(24-10-'20)
NOMINATIE BOEKENLEEUW

‘Het beest met de kracht van tien paarden' is genomineerd voor de Boekenleeuw, de prijs voor het beste kinder- en jeugdboek van Vlaanderen en Nederland.
'Dat Dijkstra erin slaagt om zo’n spanningsboog te scheppen en te houden, komt ook door haar taal. Ze schrijft jong, fel, boenk erop. Dat vult ze aan met krachtige beeldspraak die nazindert,' schrijft de jury. Op 2 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

boekenleeuw

 

(24-10-'20)
NOMINATIE KJV

‘Het beest met de kracht van tien paarden‘ is genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, in categorie 5 voor 12-14 jaar. Tot april 2021 kan er gestemd worden. Zet hem op, Vlaanderen en Brussel!
https://www.kjv.be/home/KJV_selectie_20-21.pdf

 

(24-10-'20)
TOERNEE OPSTERLÂN

As Berneboeke-ambassadeur makke Lida yn septimber en oktober in toernee troch de gemeente Opsterlân. Sy wie te gast op 21 basisskoallen, kaam yn ’e klasse by 61 juffen en masters en moete 1283 bern. Alle skoallen krigen fan de gemeente Opsterlân de Lêskoffer mei tsien moaie, Fryske berneboeken kado.
Is jim gemeente de folgjende dy’t de BBA breed útrôlet? Yn 2021 kin Lida wer in gearwurking oangean mei twa nije Fryske gemeenten. Mail foar fierdere ynformaasje ynfo@berneboekeambassadeur.nl.

Opsterlân koffers

 

(24-10-'20)
SIPKE FYNT IN LJIPAAI

It tredde Gouden Boekje oer Sipke en syn pake Pipermûs is út: 'Sipke fynt in ljipaai. Op dit stuit wurdt der wurke oan in fjirde Sipke-boek.
Utjouwers: Rubinstein en Afûk.

sipke vindt een kievitsei

 

(24-10-'20)
NIEUWE SERIE AVI START

Lida bedacht een nieuwe serie voor beginnende lezers op AVI Start niveau: 'de bol van lif'. Deel 1 'vuur in het bos' en deel 2 ‘een vis aan wal’ zijn al uit. In de boeken maken twee vriendjes in een supervoertuig de wereld een stukje mooier, schoner en veiliger. Omdat duurzaamheid ook kinderen bezighoudt en aangaat. De illustraties zijn van Ina Hallemans.

De bol van lif

 

(2-2-'20)
LIDA DYKSTRA BENEAMD TA BERNEBOEKE-AMBASSADEUR

Lida Dykstra is foar 2020 en 2021 oansteld as Berneboeke-ambassadeur (BBA) fan Fryslân.
Lida is in fraachbaak foar bern, âlders, learkrêften en oare ynteressearren yn Fryske berneliteratuer en taal, en wol in brêge slaan tusken lêzers en brûkers fan de Fryske taal en organisaasjes.
As BBA hat se de taak Fryske berneboeken, taal en lêzen te promoten, Frysk taalplezier, lêsplezier en wurdskat te ferbetterjen.
Skoallen, biblioteken en oare ynstellingen kinne fergees in berop dwaan op de BBA. Lida komt dan del, lêst foar, fertelt oer boeken, fersoarget gastlessen of workshops. Sy kin in sit nimme yn sjuerys en makke lesbrieven by Fryske berneboeken.
Opjaan kin fia www.berneboekeambassadeur.frl

BBA kinderen

 

( 17-8-'19)
DE MOEDHOED HERDRUKT

Prentenboek De Moedhoed ligt weer in de winkels. In een iets ander jasje, want ditmaal is het boek uitgegeven door Uitgeverij Maretak, maar nog steeds met de schitterende illustraties van Mark Janssen. De Moedhoed helpt kinderen die wel eens een beetje bang zijn. Het boek wordt genoemd in de reken-wiskundemethode groep 1 en 2 'Met sprongen vooruit'.

De Moedhoed Maretak

 

( 17-8-'19)
TWEEDE GOUDEN BOEKJE

Na het succes van Lida’s eerste Gouden Boekje waarin spitsmuisje Sipke stiekem meelift met zijn opa die de Elfstedentocht rijdt, kwam kortgeleden het tweede boek uit, waarin Sipke met een zelfgemaakt bootje tussen de skûtsjes verzeild raakt.
De boekjes zijn beide op rijm en tweetalig (Nederlands en Fries naast elkaar in hetzelfde boek).

Sipke 1 en 2

 

( 24-03-'19)
DE WEDDENSKIP GENOMINEERD
VOOR SIMKE KLOOSTERMANPRIIS

'De weddenskip' van Lida Dykstra is genomineerd voor de Simke Kloostermanpriis 2019. Dat is de prijs die om de drie jaar wordt toegekend aan het beste Friese kinder- of jeugdboek. Over enkele weken wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijsuitreiking zal op 17 mei plaatsvinden in de kerk van Twizel.
Lida heeft zich voor dit boek laten inspireren door de middeleeuwse poëzie en verhalen uit zowel de poëzie- als de proza-Edda, en neemt de lezer mee naar de negen werelden van de Noordse kosmos, die bewoond worden door Asen, Wanen, reuzen, alven, dwergen en mensen.

de weddenskip kollaazje

 

( 24-03-'19)
DE KLAS VAN MEES BOK

Het vijfde en laatste deel van de succesvolle serie over de klas van mees bok komt binnenkort uit. Het heet 'de hut van das' en is net als de andere delen geschreven voor beginnende lezers op AVI-Start-niveau.
Van het eerste deel 'pas op, big!' kwam kortgeleden alweer de 4de druk uit.

de hut van das

de hut van das 2

 

(24-03-'19)
INDRA IN KINDERJURY

Op 6 maart ging Lida naar de Prof. Wassenberghschool in Lekkum, om in groep 5 Indra Terpstra te verrassen. Indra was uitgekozen om de provincie Fryslân te vertegenwoordigen in de Senaat van de Nederlanse Kinderjury 2019. Ze kreeg van Lida een speciaal baseballjack en -pet, en kreeg een taart voor de hele klas aangeboden. Indra, dol op lezen, verheugde zich enorm op haar taak als Senaatslid.

kinderjury

 

( 01-10-'18)
TAALKADO

Foar yn it Taalkado skreau Lida it printeboek Dweiltrochwiet. Taalkado is de doaze mei ynformaasje oer twataligens én moaie kadootsjes dy’t âlders krije as sy oanjefte dogge fan har lytse poppe op it gemeentehûs. 
De doelgroep foar it boek, fol bistelûden en humor, binne de alder-, alderlytsten. De yllustraasjes fol faasje en humor binne fan Willemke Brouwer.
It boek is eksklusyf foar it Taalkado, dus net yn de winkels te keap. 
Foar mear ynfo:  https://heitenmem.nl/heitenmem/taaltaske/

dweiltrochwiet taalkado


((23-12-'17)
KLEIN KONIJN

De eerste twee delen over Klein Konijn zijn uit. De geweldige illustraties zijn van Natascha Stenvert, met wie Lida al meer prentenboeken maakte.
Gratis lesbrieven met verwerkingsopdrachten, tips en een kleurplaat kun je hier downloaden.

Klein Konijn wil met de trein Lang leve Klein Konijn

 

(23-12-'17)
DE WEDDENSKIP

De Weddenskip is út. Foar dit boek hat Lida har ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy- as de proaza-Edda, en nimt sy de lêzer op in boartlike wize mei nei de njoggen wrâlden fan de Noardske kosmos.
Poergeskikt foar minsken dy’t mear witte wolle fan de Eddaferhalen, mar it echte wurk dochs wat te dreech fine. Gaadlik foar jongerein en folwoeksenen. Utjouwerij: Afûk. Yllustraasjes: Nina Peckelsen. Foarmjouwing: Peter Boersma.

De Weddenskip Gungnir

 

(25-05-'17)
AKSJEBOEK OER MATA-HARI

It Aksjeboek foar Bern 2017 wurdt skreaun troch Lida Dykstra. It wurdt in ryk yllustrearre sjochboek foar de boppebou oer it libben fan de yn Ljouwert berne Margaretha Geertruida Zelle (1876 – 1917), dy’t letter ferneamd waard as Mata Hari. Dat Lida Dykstra keazen hat foar Mata Hari as ûnderwerp is gjin tafal: yn oktober is it op ’e kop ôf 100 jier lyn dat de eksoatyske dûnseres op fertinking fan spionaazje fusilearre waard yn Frankryk. 
De yllustraasjes fan it boek wurde makke troch Natascha Stenvert. It boek ferskynt begjin oktober yn it ramt fan de Berneboekwike. By oankeap fan in Frysk boek, is it foar de spesjale aksjepriis fan € 4,95 te keap. It wurdt foar Boeken fan Fryslân makke troch Utjouwerij Wijdemeer.

Mata Hari

 

(25-05-'17)
SWELTSJE-RIGE

De earste seis dielen fan de Sweltsje-rige binne út, Frysktalige boeken op AVI-Frysk E3-, M4- en E4-nivo foar begjinnende lêzers. Lida skreau it boek 'Ridder Jet'. Maaike van den Akker yllustrearre it. Utjouwer: Audiofrysk.

Ridder Jet

 

(25-05-'17)
GENOMINEERD

'De ring van koning Salomo’ (met illlustraties van Martijn van der Linden) was genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs 2017.
De jury, onder voorzitterschap van Noraly Beyer, nomineerde in totaal zes titels. Tijdens de prijsuitreiking op 8 april 2017 werd bekendgemaakt dat de prijs naar Gerda Dendooven ging, voor het prentenboek 'Stella'.

logo wpp omslag de ring

 

(03-10-'16)
WONEN IN EEN SCHILDERIJ

In opdracht van het Fries Museum schreef Lida Dijkstra het boek ‘Wenje yn in skilderij’/ Wonen in een schilderij’ (Tegelijkertijd verschenen er een Friestalige en een Nederlandstalige editie).
Het boek gaat over Laurence, de dochter van de schilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Samen met haar ouders, zusje Anna, juf, personeel en hond Brio woont ze in een bijzonder huis in Londen en vertelt ze in dit boek hoe het is om de dochter van een beroemde kunstenaar te zijn. Als extraatje zit het ‘plakboek van Laurence' achterin het boek.
Het rijk met schilderijen en objecten van Alma-Tadema geïllustreerde boek kwam uit ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Alma-Tadema, klassieke verleiding’, die in het Fries Museum te zien was.
http://www.friesmuseum.nl/alma-tadema

Wonen binnenkant 1 Wonen binnenkant 2

Alma Tadema Dronrijp

 

(03-10-'16)
COWBOYS EN INDIANEN

Lida schreef een nieuwe, vierdelige reeks in oplopend AVI-niveau over de kleine cowboy Rik.
Rik beleeft in elk deel samen met zijn vriendinnetje Maan, medicijnman Uil en zijn slimme paardje Kik een spannend avontuur in het Wilde Westen. Want het dorpje Steenbeek lijkt wel rustig, maar er wonen ook boeven…
Het eerste deel ‘Een paard voor Rik’ is geschreven op AVI M3, de overige delen zijn op E3, M4 en E4-niveau.

http://www.maretak.nl/een-paard-voor-rik

Vier delen Cowboy Rik

 

(03-10-'16)
ALLE HENS!

In opdracht van het Marinemuseum in Den Helder en uitgeverij Kluitman mocht Lida meeschrijven aan het boek ‘Alle Hens! Stoere marineverhalen.’ Ze schreef, met nog een aantal schrijvers, verhalen over de geschiedenis van de marine. Lida vertelt o.m. over Jan van Speyk, die in 1831 zijn schip opblies en over de scheepshond Mazzel, die een duiker redt in 1964.

Alle Hens!

 

(01-03-'16)
VERHALENBOEK OVER LEEUWARDEN

Lida schreef vijf verhalen voor Het meisje met de rode paraplu. In deze jubileumuitgave van de Historische vereniging van Leeuwarden Aed Levwerd, staan twintig korte verhalen die gekoppeld zijn aan een kunstwerk of monument in de stad Leeuwarden. Andere schrijvers die meewerkten aan het project zijn Edward van de Vendel, Marian De Smet, Harm de Jonge en Mindert Wijnstra. De illustraties zijn van Roelof van der Schans.
Voor meer informatie over een stadswandeling of een schrijversbezoek naar aanleiding van het boek klik je hier.

Het meisje met de rode paraplu

 

(15-11-'14)
LIDA LEEST VOOR
Wil je weten hoe leuk Willemijn wil niet zwemmen is? Luister en kijk dan maar!

 

Ga naar www.gottmerkinderboeken.nl voor meer bekende acteurs, schrijvers en presentatoren die voorlezen uit hun favoriete prentenboek.

 

(15-11-'14)
NIJ: DE BLAUWE JONGE

Lida skreau wer in nij dieltsje yn de rige lêsboekjes by Studio F. (AVI E5/M6)
Yn De blauwe jonge spoeket it op Uniastate. Jort, Ben, Hiske en Brit witte wol hoe't dat komt ... Yllustraasjes fan Natascha Stenvert.

de blauwe jonge

 

(15-11-'14)
SCHATTIG IN HET CHINEES

Het prentenboek Schattig is vertaald in het Chinees. Dat zet de teller op 9 verschillende talen.

schattig vertalingen

 

(27-04-'14)
BOEKEN VOOR KLUITMAN

Dit najaar verschijnt het eerste deel van een boekenreeks die Lida gaat maken voor uitgeverij Kluitman. De boeken (op AVI Start niveau) worden geïllustreerd door Ina Hallemans.

kluitman

 

POEPKASTEEL

Het prentenboek Poepkasteel van Lida Dijkstra en Natascha Stenvert is gratis te verkrijgen tijdens diverse waterevenementen.

Poepkasteel is gemaakt in opdracht van de Friese Milieu Federatie, het Friese
Merenproject en Recreatieschap De Marrekrite.
Deze milieu-organisaties willen op een leuke manier eigenaars van plezierjachten bewustmaken van de 'vuilwaterproblematiek'. Momenteel worden er nog teveel vuilwatertanks geleegd in het Friese Merengebied.

poepkasteel

 

KOREAANSE MOEDHOED

Hoera!
De Moedhoed (illustraties Mark Janssen) wordt binnenkort vertaald in het Koreaans.

moedhoed Koreaans


KOREAANSE DIERDERIJ

Welkom op de Dierderij (illustraties Noëlle Smit) is uitgekomen in het Koreaans.

Dierderij Korea

 

KREKT ÚT: DE NIJE SEEMEARMIN

Yn De nije seemearmin steane tsien histoaryske ferhalen út alle tiden.
De haadpersoanen binne stik foar stik keunstsinnige, gefoelige minsken dy’t har besykje steande te hâlden foarby de grinzen fan it gebrûklike, lykas Jan Mankes, keunstskilder út De Knipe, Titia Bergsma, earste frou dy’t foet sette op Japanske boaiem, de 14-jierrige ballerina Marie von Goethem en Anûnbi, tekener en ûntwerper yn tsjinst fan de froulike farao Hatsjepsût.

de nije seemearmin

 

FEESTJE!

De vossenbroertjes vieren hun derde druk!

vossenbroertjes

 

VLAG EN WIMPEL

Verhalen voor de Vossenbroertjes is door de griffeljury bekroond met een Vlag en Wimpel!

vlag en wimpel


PRIJS VOOR SPEGELSPREUK

IBBY Santiago

Lida's boek 'Spegelspreuk' is op de IBBY-honour list 2010 geplaatst, een lijst met de mooiste boeken ter wereld. In september ging ze naar het IBBY-congres in Santiago de Compostela, Spanje, om haar diploma in ontvangst te nemen.

 

 


naar index naar index